Home

Sau khi đã làm xong trang web, đăng ký hosting và domain, trong CPanel của nó sẽ có một mục cho bạn quản lý các Domains của mình.

Bao gồm 3 thứ chính yếu, đó là Sub-domain, Addon Domains và Parked Domains. Mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được phần nào khái niệm về 3 loại tên miền này.

subdomainSub-domain – là tên miền con, trỏ đến thư mục con trong cùng một trang web.

Khi bạn đăng ký trang hosting, thường kèm theo một domain chính, ví dụ “http://chutiephat.com”. Khi người dùng gõ địa chỉ “http://chutiephat.com” trên thanh địa chỉ, trình duyệt sẽ đi tìm tới trang chủ nằm trong thư mục gốc bạn đã cài đặt trên host, để hiện thị nội dung tập tin đó lên, ví dụ “../root/trangchu.html”.

Nếu trong thư mục gốc có chức thư mục con khác, ví dụ “../root/diendan/index.html”, bạn muốn mở trang index đó, thì thông thường bạn sẽ phải gõ địa chỉ có dạng “http://chutiephat.com/diendan/index.html”.

Nhưng nếu bạn tạo một sub-domain tên là “http://diendan.chutiephat.com” và thiết lập nó tham chiếu đến “http://chutiephat.com/diendan/index.html”, thì khi bạn gõ “http://diendan.chutiephat.com” hoặc “http://chutiephat.com/diendan/index.html” thì nó cũng sẽ mở được trang index.

Mục đích chính là đơn giản và thân thiện hoá đường dẫn cho người dùng.

Addon Domains – là tên miền cho phép chạy các trang web độc lập trong cùng một hosting.

Trên một hosting của bạn có chứa 3 thư mục con như “../root/cafeGocPho/”, “../root/diendanIT/”, “../root/traquanQuangLinh/”, mỗi thư mục con là một trang web riêng biệt.

Bạn muốn các tên miền độc lập riêng biệt cho các trang web đó như “http://cafeGocPho.com”, “http://diendanIT.net”, “http://traquanquanglinh.vn”.

Thì ứng với mỗi trang web, bạn phải thêm vào một tên miền, gọi là Addon Domains, với mỗi tên miền đó, bạn phải thiết lập cho nó trỏ tới một thư mục tương ứng.

Parked Domains – là tên miền phụ tham chiếu đến tên miền chính.

Giờ bạn có tên miền chính là “http://chutiephat.com”, và bạn muốn người dùng cũng có thể truy cập vào trang web của bạn thông qua nhiều tên miền phụ khác như là “http://tienphat.com”, “http://chutiephat.vn”, “http://phatphat.net”…, các tên miền phụ đó gọi là Addon Domains.

Khi người dùng gõ bất kì tên miền phụ nào được thiết lập là Addon Domains của “http://chutiephat.com”, thì nội dung hiện thị cũng như khi truy cập vào “http://chutiephat.com”.

Mục đích của tên này là để người dùng có thể nhớ đến trang web của bạn bằng tên miền mà họ thấy đơn giản và dễ nhớ nhất.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s