Home

Hệ thống thông tin là một tập hợp và kết hợp của các phần cứng, phần mềm và các hệ mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, tái tạo, phân phối và chia sẻ các dữ liệu, thông tin và tri thức nhằm phục vụ các mục tiêu của tổ chức.

Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh.

Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho phát triển.

Các đặc điểm của Hệ thống

 • Thành phần (component)
 • Liên hệ giữa các thành phần
 • Ranh giới (boundary)
 • Mục đích (purpose)
 • Môi trường (environment)
 • Giao diện (interface)
 • Đầu vào (input)
 • Đầu ra (output)
 • Ràng buộc (constraints)

Ví dụ

Cửa hàng bán sỉ và lẻ các loại nước ngọt ,nước suối , rượu ,bia…Đối tượng mà cửa hàng giao tiếp là khách hàng mua các loại nước giải khát, nhà cung cấp (các công ty sản xuất nước giải khát)cung cấp các loại nước giải khát cho cửa hàng và ngân hàng giao tiếp với cửa hàng thông qua việc gửi, rút và thanh toán tiền mặt cho nhà cung cấp.

Các thành phần cấu thành của hệ thống thông tin

Hệ thống thông tin thông thường được cấu thành bởi:

 • Các phần cứng
 • Phần mềm
 • Các hệ mạng
 • Dữ liệu
 • Con người trong hệ thống thông tin

Các chuyên ngành sâu trong lĩnh vực hệ thống thông tin

Các chuyên ngành thông thường bao gồm:

 • Phân tích viên hệ thống (systems analyst)
 • Tích hợp hệ thống (system integrator)
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống thông tin.
 • Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức.
 • Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo, quản lý.

Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý

Ứng dụng của hệ thống thông tin cho công tác xã hội và hoạt động kinh doanh bao gồm:

– Giáo dục điện tử (elearning)

– Thương mại điện tử (e-commerce)

– Chính phủ điện tử (e-government)

– Các hệ thống thông tin địa lý (GIS)…

– Và nhiều lĩnh vực khác…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s