Home

Sơ lược các mốc, viết bờ lốc sau

Chào.

Đã lâu lắm rồi không viết cái gì cả, bao nhiêu là “nấc thang lịch sử”, luyện thi, đồ án, những tháng cuối đời sinh viên ăn nằm với bọn Bi8, rồi ăn chơi sa đọa, rửa lương, rồi làm lễ tốt nghiệp, chụp ảnh với bạn bè, gia đình, rồi chuyện tạm dừng học “đạo” để theo học “trí”, rồi chuyện nhà có thêm thành viên mới, rồi chuyện những cái cảm xúc “phắc tạp”, rồi thì đi làm công việc hơi nhàm những tạm ổn định định hình lại bản thân…

blah blah blah

tóm lại, ngày mai tiếp tục đi làm, làm tốt công việc, ổn định rồi thì nghĩ thêm những thứ đam mê khác.

Em ngủ ngoan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s