Home

Chào các bạn.

Nay mình đang dùng Photoshop thì vô tình nhấn phải phím F2, bỗng dưng giao diện đen thui huyền bí của Photoshop CS6 chuyển thành cái nhợt nhạt xám xịt của CS5?!

Không hiểu gì ráo trội 😦

Sau thời gian dài trấn tĩnh, hít thở.. rồi mới google từ khóa “photoshop cs6 F2”, một hồi sau thì hiểu ra rằng có thể thay đổi giao diện ứng dụng bằng các cách sau:

  1. Nhấn tổ hợp phím Shift + F1 sẽ từng bước làm tối giao diện làm việc, nhấn tổ hợp phím Shift + F2 thì sẽ làm sáng trở lại.
  2. Ngoài ra còn có thể thay đổi bằng cách vào Preferences > Interface > Color Theme > chọn một trong 4 độ màu.

Phù, vậy là trả về được hiện trạng trước, biết thêm một điều thú vị nên chia sẻ ngay, mong là có ích với các bạn nhé.
Bạn có gì hay thì chia sẻ với mình nhé, chúc bạn vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s